Als u een vergunning voor een standplaats aanvraagt, bent u verplicht de voor deze vergunning geldende leges te betalen. Dit staat los van de vraag of de vergunning verleend of geweigerd wordt. Ook wanneer de vergunning geweigerd wordt, moet u dus leges betalen.

De kosten zijn afhankelijk van het soort vergunning, zie Leges vergunningen en verordeningen. Verder moet u precariorechten betalen voor het gebruiken van gemeentelijke grond. Zie daarvoor het productPrecariobelasting.

Bron: Gemeente Zwolle