Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid

Plaatselijke verordening:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels:
Standplaatsenbeleid 2012

Wetgeving:
wetten.overheid.nl

Bron: Gemeente Zwolle